Servicii

Construcţii, montaje instalații electrice până la 100 kV

Reparații motoare şi aparate electrice până la 6MW

Rebobinare motoare

Reparații pompe de apă de orice tip

Montaje, modernizări la instalaţii de ridicat

Instalaţii de automatizări şi acţionări electrice

Modificări, modernizări întrerupători până la 110kV

Prelucrări mecanice – prelucrare prin așchiere: strung, freză, rectificare

Instalații sanitare, construcții metalice

Sudură cu arc electric și acetilenă

Exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea tuturor instalaţiilor menționate

Reparația și întreținerea aparatelor electrocasnice sau a altor aparate electrice